രക്തദാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യവശങ്ങള്‍

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രക്തം. ശരീരത്തില്‍ രക്തത്തിലെ അളവ് കുറഞ്ഞാല്‍ അനീമിയ അടക്കമുള്ള ധാരാളം ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. രക്തത്തിന്

Read More