രക്തദാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യവശങ്ങള്‍

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രക്തം. ശരീരത്തില്‍ രക്തത്തിലെ അളവ് കുറഞ്ഞാല്‍ അനീമിയ അടക്കമുള്ള ധാരാളം ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. രക്തത്തിന്

Read More

Vellayani Lake

Vellayani Lake, or Vellayani Kayal as known in the local language, is the largest freshwater lake in

Read More